Chính Sách Chiết Khấu,Thưởng Matxicorp

Ngày đăng: 05/08/2020 - 14:41  -   Lượt xem: 127590

Hãy cùng CEO Lê Thị Hồng Nhung lan tỏa cơ hội kinh doanh công nghệ 4.0 với Tập Đoàn

 

photo_2020-07-29_12-14-47.jpg (135 KB)

photo_2020-07-29_12-14-50.jpg (132 KB)

photo_2020-07-29_12-14-52.jpg (138 KB)

photo_2020-07-29_12-14-57.jpg (167 KB)

photo_2020-07-29_12-14-59.jpg (154 KB)

photo_2020-07-29_12-15-00.jpg (154 KB)

photo_2020-07-29_12-15-00.jpg (154 KB)

photo_2020-07-29_12-15-01.jpg (133 KB)

photo_2020-07-29_12-15-06.jpg (172 KB)

photo_2020-07-29_12-15-08.jpg (122 KB)

photo_2020-07-29_12-15-11.jpg (142 KB)

photo_2020-07-29_12-15-12.jpg (142 KB)

photo_2020-07-29_12-15-14.jpg (161 KB)

photo_2020-07-29_12-15-16.jpg (141 KB)

photo_2020-07-29_12-15-18.jpg (111 KB)

photo_2020-07-29_12-15-20.jpg (116 KB)

photo_2020-07-29_12-15-22.jpg (27 KB)

Đăng ký đại lý
Tổng đại lý

DS: 600,000,000 vnđ

CK: 47.7%

Tổng đại lý

DS: 300,000,000 vnđ

CK: 45.7%

Đại lý

DS: 200,000,000 vnđ

CK: 43.5%

Đại lý

DS: 100,000,000 vnđ

CK: 41.3%

Đại lý

DS: 60,000,000 vnđ

CK: 38.8%

Chi nhánh

DS: 30,000,000 vnđ

CK: 36%

Chi nhánh

DS: 20,000,000 vnđ

CK: 33%

Sỉ

DS: 10,000,000 vnđ

CK: 28%

Sỉ

DS: 2,000,000 vnđ

CK: 15%

Sỉ

DS: 5,000,000 vnđ

CK: 22%

Tổng Đại Lý

DS: 1,000,000,000 vnđ

CK: 49.7%

© Copyright 2018 - 2024 Công Ty TNHH Matxi Corp
Đang truy cập :1 - Tổng truy cập: 1064203
Thông báo
Your account does not exist or has expired